فراخوان ترجمه‌ی کتاب در موضوع عدم خشونت

ما نه‌تنها کلمات دشمنان‌‌‌مان را به‌یاد خواهیم داشت، بلکه سکوت دوستان‌مان را هم! (مارتین لوترکینگ در عکس بالا)خوانندگان گرامی، سلام،در بالا فایل چند کتاب در زمینه‌ی عدم خشونت (خشونت‌پرهیزی) به...

برچیدن همه‌ی احزاب، اثر سیمون وِی

برای اشتراک در همین سایت، و کانال‌های “گاه فرست” و “آهستگی و سادگی” لطفا همین‌جا را کلیک کنید.برای دانلود کتاب‌های ترجمه‌شده لطفا همین‌جا را کلیک کنید ‌سخنانی متفاوت در برابرمان قرار...