فراخوان ترجمه‌ی کتاب در موضوع عدم خشونت

ما نه‌تنها کلمات دشمنان‌‌‌مان را به‌یاد خواهیم داشت، بلکه سکوت دوستان‌مان را هم! (مارتین لوترکینگ در عکس بالا)خوانندگان گرامی، سلام،در زیر فایل چند کتاب در زمینه‌ی عدم خشونت (خشونت‌پرهیزی) به...