پرسش از پاسخ برتر است- کتاب پرسش‌ها

آموخته‌ایم بسته‌ای از پاسخ‌های آسان و آماده‌ی مصرف را در برابر پرسش‌های‌مان در اختیارمان بگذارند، پاسخ هایی به همه‌ی پرسش‌های‌مان. این ساختِ تربیت ماست که به "برون‌آمدن دستی از غیب" و "آماده...

پروژه‌ی “بررسی ِ جهانی ِ ارزش‌‌ها” چیست و چه فایده ای برای ما ایرانیان دارد؟

(لینک نمودار کامل بالا:   goo.gl/wDPj7L ) مقاله‌ي ويكي پديا در همین مورد به ما كمك مي كند تا اهميت اين نقش و فايده را بفهميم و درس هاي خود را از اين پروژه بگيريم....