سارودایا : مارکس ،‌ گاندی و راسکین!

ساروُدایا چیست؟! آخرین ویراستِ کتاب: https://bit.ly/2ECgfOR کارل مارکس (۱۸۸۳ -۱۸۱۸) فیلسوف، جامعه شناس، مورخ، فیلسوف تاریخ، اقتصاددان، سیاست‌دان، کنش‌گر اجتماعی و یکی از دوران‌سازترین اندیشمندان دورانِ مدرن، در نیمه‌ی دوم...