تولستوی و “چه باید کرد؟”

برای اشتراک در سایت، کانال گاه فرست و کانال آهستگی، لطفا کلیک کنید. استیو ونت‌ورث:"پس چرا هیچ‌کس‌کاری‌نمی‌کنه؟": این‌همیشه‌ورد زبون‌ام بود. بعدافهمیدم‌اون‌هیچ‌کس،خودِمن‌بودم!"   گاندی: پیش‌ از‌ منشورِ حقوق‌ِبشر، منشورِ وظایف ِ‌بشر خیلی...
Close