غلامعلی کشانی

مطالب عمومی

ما، و سال‌مندان و بیمارانِ بی‌درمان

امروزه بعضی از خانوار‌های ایرانی کم‌وبیش ممکن است بیمارِ بی‌درمانِ بدحال، یا بیمارِ ناتوانِ روانی داشته باشند که خانه‌نشین و بی‌درمان اند، ممکن است یکی

مطالب عمومی

پویشِ سوگواریِ ساده و مراسمِ اینترنتی

اشتراک در همین سایت، کانال‌های “گاه فرست” و “آهستگی و سادگی” پویشِ ملیِ پذیرایی فقط با آب واینترنتی کردنِ مراسم سنتیِ سوم و هفتم و

مشاوره، همچون پیامبریِ دورانِ مدرن!

اشتراک در همین سایت، کانال‌های “گاه فرست” و “آهستگی و سادگی” فایل پی‌دی‌افِ همین نوشته مشاوره‌ی روانی پدیده‌ای نو هم درتاریخِ درمان و هم در

مطالب عمومی

نگاهی به آموزش در هلند و سرنوشتِ ما

اشتراک در همین سایت، کانال‌های “گاه فرست” و “آهستگی و سادگی” دانلود کتاب‌های ترجمه‌شده ‌ دو گزارشِ شاهدِ عینی از آموزش در هلند: – نظام آموزش

مطالب عمومی

“برچیدن همه احزاب” منتشر شد

برای اشتراک در همین سایت، و کانال‌های “گاه فرست” و “آهستگی و سادگی” لطفا همین‌جا را کلیک کنید. برای دانلود کتاب‌های ترجمه‌شده لطفا همین‌جا را

مطالب عمومی

نانوایان و دیگر کارگرانِ همیشه فراموش!

برای اشتراک در همین سایت، و کانال‌های “گاه فرست” و “آهستگی و سادگی” لطفا همین‌جا را کلیک کنید. برای دانلود کتاب‌های ترجمه‌شده لطفا همین‌جا را

مطالب عمومی

اندر مصائبِ موبایل، والدین و فرزندان!

برای اشتراک در همین سایت، و کانال‌های “گاه فرست” و “آهستگی و سادگی” لطفا همین‌جا را کلیک کنید. برای دانلود کتاب‌های ترجمه‌شده لطفا همین‌جا را

مطالب عمومی

فراخوان ترجمه‌ی کتاب در موضوع عدم خشونت

ما نه‌تنها کلمات دشمنان‌‌‌مان را به‌یاد خواهیم داشت، بلکه سکوت دوستان‌مان را هم! (مارتین لوترکینگ در عکس بالا) برای اشتراک در همین سایت، و کانال‌های

مطالب عمومی

برچیدن همه‌ی احزاب، اثر سیمون وِی

برای اشتراک در همین سایت، و کانال‌های “گاه فرست” و “آهستگی و سادگی” لطفا همین‌جا را کلیک کنید. برای دانلود کتاب‌های ترجمه‌شده لطفا همین‌جا را

مطالب عمومی

بزرگداشتِ زندگی به روایتِ شوایتزر

مقاله‌ای از ویکی پدیا، دانش‌نامه‌ی آزادمترجم: غلامعلی کشانی برای اشتراک در همین سایت، و کانال‌های “گاه فرست” و “آهستگی و سادگی” لطفا کلیک کنید برای

مطالب عمومی

خودگردانیِ روستایی، نوشته‌ی ماهاتما گاندی

برای اشتراک در همین سایت، و کانال‌های “گاه فرست” و “آهستگی و سادگی” لطفا کلیک کنید برای دانلود کتاب‌های ترجمه‌شده لطفا همین‌جا را کلیک کنید ‌

مطالب عمومی

صنعتِ پزشکیِ کاسب‌کارانه‌‌ی فاسد

برای اشتراک در همین سایت، کانال گاه فرست و کانال آهستگیْ لطفا کلیک کنیدبرای دانلود کتاب‌ها لطفا همین‌جا را کلیک کنید ‌ برای اطلاعِ بیشتر

مطالب عمومی

چاپ پنجم “نافرمانی مدنی” در کتابفروشی‌ها

برای اشتراک در همین سایت، کانال گاه فرست و کانال آهستگیْ لطفا کلیک کنید.برای دانلود کتاب‌ها لطفا همین‌جا را کلیک کنید. نافرمانی مدنی مقاله‌ای است

مطالب عمومی

قاووت و درمانِ همه‌ی امراض انسان‌ها!

برای اشتراک در همین سایت، کانال گاه فرست و کانال آهستگیْ لطفا کلیک کنیدبرای دانلود کتاب‌ها لطفا همین‌جا را کلیک کنید ‌ برای اطلاعِ بیشتر

مطالب عمومی

کمی با بوکچین آشنا بشویم

برای اشتراک در همین سایت، کانال گاه فرست و کانال آهستگیْ لطفا کلیک کنیدبرای دانلود کتاب‌ها لطفا همین‌جا را کلیک کنید ‌ یکی از کسانی

مطالب عمومی

مهاتما گاندی در نگاهِ کارل یاسپرس

مهاتما گاندی، صدمین سال تولد، ۱۹۶۹ از آخرین نوشته‌ها‌ی کارل یاسپرس* برای اشتراک در همین سایت، کانال گاه فرست و کانال آهستگیْ لطفا کلیک کنیدبرای

مطالب عمومی

از حمید نوحی تا ناسوت، تا لاهوت!

برای اشتراک در همین سایت، کانال گاه فرست و کانال آهستگیْ لطفا کلیک کنیدبرای دانلود کتاب‌ها لطفا همین‌جا را کلیک کنید ‌ رفته‌بودم سراغ کتابفروشی‌ها،

مطالب عمومی

تمرینِ مشارکت: اتوبوس‌ْمدرسه‌ی پیاده‌

برای اشتراک در همین سایت، کانال گاه فرست و کانال آهستگیْ لطفا کلیک کنیدبرای دانلود کتاب‌ها لطفا همین‌جا را کلیک کنید ‌ در شرایطی که