“دولت‌شهرِ موازیِ” واسلاو هاول و “برنامه‌ی سازنده”‌‌‌  مهاتما گاندی

اشتراک در همین سایت، کانال‌های “گاه فرست” و “آهستگی و سادگی” در نوشته‌ی حاضر با دو پیشنهاد روبرو می‌شویم که انگار گم‌گشته‌‌های مایند. مایی که درمانده‌‌ مانده‌ایم و، دوره‌ می‌کنیم...

دین نه، انقلاب افیون توده‌ها است! (جاذبه و لطف، سیمون وی)

برای اشتراک در همین سایت، و کانال‌های “گاه فرست” و “آهستگی و سادگی” لطفا همین‌جا را کلیک کنید. برای دانلود کتاب‌های ترجمه‌شده لطفا همین‌جا را کلیک کنید ‌ (جاذبه و لطف،...

ویدئوی دو گَپ‌‌وگُفت زنده: کتاب زندگی‌نامه‌ی‌خودنوشتِ مارتین‌لوتر کینگ و مقاومت عاری از خشونت

برای اشتراک در همین سایت، و کانال‌های “گاه فرست” و “آهستگی و سادگی” لطفا همین‌جا را کلیک کنید. برای دانلود کتاب‌های ترجمه‌شده لطفا همین‌جا را کلیک کنید ‌ گپ‌وگفت دربارهٔ کتاب...

بزرگداشتِ زندگی به روایتِ شوایتزر

مقاله‌ای از ویکی پدیا، دانش‌نامه‌ی آزادمترجم: غلامعلی کشانیبرای اشتراک در همین سایت، و کانال‌های “گاه فرست” و “آهستگی و سادگی” لطفا کلیک کنید برای دانلود کتاب‌های ترجمه‌شده لطفا همین‌جا را...

گفتمانِ توسعه‌‌: از نگاه‌های جریانْ‌غالب و گاندی‌گرا

برای اشتراک در همین سایت، و کانال‌های “گاه فرست” و “آهستگی و سادگی” لطفا کلیک کنید برای دانلود کتاب‌های ترجمه‌شده لطفا همین‌جا را کلیک کنید ‌ چکیدهدر دوران اخیر توسعه (شکوفایی)[i]...

اهمیت آبخیزداری و حفاظت از منابع طبیعیِ آب و خاک در معیشت پر رونق

برای اشتراک در همین سایت، و کانال‌های "گاه فرست" و "آهستگی و سادگی" لطفا کلیک کنیدبرای دانلود کتاب‌ها لطفا همین‌جا را کلیک کنید ‌قابل توجه علاقه‌مندانِ آزادی و آبادی و...

تخته کنید درِ بیمارستان‌‌ها و دانشگاه‌‌ها را؛ چرا که ما آمدیم!

برای اشتراک در همین سایت، کانال گاه فرست و کانال آهستگیْ لطفا کلیک کنیدبرای دانلود کتاب‌ها لطفا همین‌جا را کلیک کنید ‌برای اطلاعِ بیشتر در باره‌‌ی بحث زیر می‌توانید به...

مهارت‌های تهی و عبث برای انسانِ صنعت‌زده و تُهی‌دستانِ شهری

برای اشتراک در همین سایت، کانال گاه فرست و کانال آهستگیْ لطفا کلیک کنیدبرای دانلود کتاب‌ها لطفا همین‌جا را کلیک کنید ‌اول از همه این کلیپ را ببینیم:https://bit.ly/2MsqfPWمحل و زمانِ...

گروه تلگرامی، ابزار معجزه‌گرِ آموزشِ همگانی بر روی زمین

برای اشتراک در همین سایت، کانال گاه فرست و کانال آهستگیْ لطفا کلیک کنیدبرای دانلود کتاب‌ها لطفا همین‌جا را کلیک کنید ‌برای اطلاع بیشتر از کارکردِ آموزشیِ سایت کاوچ‌‌سرفینگ لطفا...

گم‌نامانی زمینی، خوش‌نامانی کیهانی: این بار، اسپینوزا

برای اشتراک در همین سایت، کانال گاه فرست و کانال آهستگیْ لطفا کلیک کنیدبرای دانلود کتاب‌ها لطفا همین‌جا را کلیک کنید ‌ روی دیواره‌ی کوتاهِ گورِ مهجور و فروتنانه‌ی باروخ...