غذایی که می‌خوریم و باقیِ ماجرا!

نمی‌گذاشتی سیگار بکشند، پس چرا جلوی آشغال‌خوری‌شون نمی‌ایستی؟ برای اشتراک در سایت، کانال گاه فرست و کانال آهستگی، لطفا کلیک کنید. برای اولین بار فهرستی از طرفِ بالاترین ساختارِ رسمیِ مسئولِ بهداشت و سلامتِ مردم منتشر شده‌است که عنوانِ کلّیِ ۳۶ گروهِ کالای خوراکی را معرفی کرده که به‌ حالِ مردم مضرّ تشخیص داده و بلافاصله … ادامه خواندن غذایی که می‌خوریم و باقیِ ماجرا!