صنعتِ پزشکیِ کاسب‌کارانه‌‌ی فاسد

برای اشتراک در همین سایت، کانال گاه فرست و کانال آهستگیْ لطفا کلیک کنیدبرای دانلود کتاب‌ها لطفا همین‌جا را کلیک کنید ‌ – این روزها عجیب نیست که در معابر عمومی با بیل‌بوردهای سراسری یا کوچک‌تری برخورد کنید که خدمات پزشکی (مخصوصا مربوط به خانم‌های باردار یا شیرده)، خدمات جراحی پلاستیک و جراحی‌های زنانه یا … ادامه خواندن صنعتِ پزشکیِ کاسب‌کارانه‌‌ی فاسد