چاپ دوم کتاب های گاندی و استالین، و گاندی گونه ای زندگی در بازار کتاب

چاپ دوم  دو کتاب به ترجمه غلامعلی کشانی (نشر قطره)، فقط چند ماه پس از چاپ اول در کتابفروشی های معتبر. کتاب هایی البته در زمینه‌ی اندیشه و راهبرد! ☝️☝️☝️ گاندی...

قدرتِ مُنتَشِر‌، اما فقط کمی، نه مطلقاً مُنتَشِر!

همه‌ی داستان در عکس‌های زیر نیست! باقیِ آن در تاریخ، روان‌شناسیِ جمعی، روان‌شناسیِ فردی، ساخت اقتصادی و ساخت ... و بسیاری عوامل دیگر  در طول تاریخ بریتانیاست که حاصل‌اش می‌شود...

جرج اورولِ بی خانمان، همچون پژوهش‌گری میدانی و ژرف‌اندیش در خیابان خوابی، حاشیه‌نشینی و فلاکت!

اورول به همراه فرزند خوانده‌اش ریچارد اورول ( اینجا  و  اینجا  )یکی از نویسنده‌های محبوب من است. دیروز 25 آوریل (پنجم تیر 1395) هم روز تولدش بوده، اما من نه خبری...

سارودایا : مارکس ،‌ گاندی و راسکین!

ساروُدایا چیست؟! آخرین ویراستِ کتاب: https://bit.ly/2ECgfOR کارل مارکس (۱۸۸۳ -۱۸۱۸) فیلسوف، جامعه شناس، مورخ، فیلسوف تاریخ، اقتصاددان، سیاست‌دان، کنش‌گر اجتماعی و یکی از دوران‌سازترین اندیشمندان دورانِ مدرن، در نیمه‌ی دوم...